Regler & Betingelser
Copyright
Denne hjemmeside ejes og drives af The Color Club. Indholdet på denne side hører under forskellige juridiske rettigheder, der alle er relateret til intellektuel ejendomsret og beskyttelse af data. Alle billeder, illustrationer, logoer, tekster, layouts osv. ejes af The Color Club/eller personer der repræsenteres af The Color Club, og kan ikke på nogen måde, eller i nogen udgave eller form, anvendes, kopieres, offentliggøres, eller gøres offentlige gennem noget medie eller på anden vis, medmindre der er indgået en skriftlig aftale mellem The Color Club og den licenserede, før dette anvendes. Vi er ikke ansvarlige for indhold på andre hjemmesider, der linkes til eller fra denne side.En overtrædelse af disse rettigheder, vil betyde at overtræderen skal kompensere The Color Club/eller rettighedsholderen som repræsenteres af The Color Club for alle skader, tab og omkostninger, der måtte kunne opstå som følge af denne overtrædelse.
Disclaimer
The Color Club controller jævnligt, opdaterer og – hvis der er behov for det – redigerer fejlagtig information på denne side. Der kan dog opstå fejl.
 

Bæredygtighed og virksomhedsansvarstræning.

I de kommende år står Vietnam overfor store udfordringer med hensyn til samfund, klima og økonomi. Vietnams befolkning er i de senere år eksploderet til næsten 100 millioner mennesker. Tallet forventes at blive ved med at stige, og landet skal stadig overkomme vigtige spørgsmål om fattigdom og indkomstmuligheder. Med hensyn til miljøet er der alvorlige problemer i forbindelse med klimaforandringer, stigende vandstande og deres potentielle betydning for Vietnams lavtliggende og tættest befolkede områder samt alvorlige problemer med forurening af luft, land og floder.

I de kommende år står Vietnam over for dybe udfordringer i form af samfundet, dens klima og økonomi. Befolkningen i Vietnam er eksploderet til næsten 100 millioner mennesker i de senere år og forventes at stige, og der er stadig vigtige spørgsmål om fattigdom og indkomstforskelle der stadig skal overvindes. Med hensyn til miljøet, er der alvorlige problemer hvad angår klimaændringer, stigende vandstand og deres potentielle betydning for de lavtliggende og mest tætbefolkede områder i Vietnam, samt alvorlige problemer med luft-, jord- og flodforurening. Med hjælp fra Peter Cameron, en virksomheds kommunikationskonsulent fra England, har vi udviklet et program af korte foredrag, der giver en grundlæggende introduktion om hvad bæredygtighed og virksomhedsansvar betyder, og hvorfor det er vigtigt for både Vietnams og The Color Club’s fremtid. Foredragene har givet vores medarbejdere et overblik over de vigtigste sociale, økonomiske og miljømæssige risici der truer planeten, hvorfor virksomhedsansvar er af så afgørende betydning for erhvervslivet, samt relevans og anvendelse af bedste praksis inden for mediebranchen. Foredragene er en integreret del af uddannelsen hos TCC.