Regler & Betingelser
Copyright
Denne hjemmeside ejes og drives af The Color Club. Indholdet på denne side hører under forskellige juridiske rettigheder, der alle er relateret til intellektuel ejendomsret og beskyttelse af data. Alle billeder, illustrationer, logoer, tekster, layouts osv. ejes af The Color Club/eller personer der repræsenteres af The Color Club, og kan ikke på nogen måde, eller i nogen udgave eller form, anvendes, kopieres, offentliggøres, eller gøres offentlige gennem noget medie eller på anden vis, medmindre der er indgået en skriftlig aftale mellem The Color Club og den licenserede, før dette anvendes. Vi er ikke ansvarlige for indhold på andre hjemmesider, der linkes til eller fra denne side.En overtrædelse af disse rettigheder, vil betyde at overtræderen skal kompensere The Color Club/eller rettighedsholderen som repræsenteres af The Color Club for alle skader, tab og omkostninger, der måtte kunne opstå som følge af denne overtrædelse.
Disclaimer
The Color Club controller jævnligt, opdaterer og – hvis der er behov for det – redigerer fejlagtig information på denne side. Der kan dog opstå fejl.
 

Bløde værdier

Company Instructive Program

I oktober 2015 har The Color Club implementeret et pilotprogram i samarbejde med universitetet i Lillebælt, inden for lederkompetencetræning på vores kontorer i Ho Chi Minh City. Formålet med træningen var at udvikle og forbedre problemløsende færdigheder hos vores teamledere i vores Design og Account Management afdelinger. Eksperter fra universitetet i Lillebælt kom ind på vores kontorer, og træningen viste sig at være både populære og succesfulde hos vores personale. Programmet vil fortsætte gennem 2016.

Udstationerede og lokale trænere

I december 2015 implementerede vi et program til vores udstationerede og lokale trænere, hvor vi tilbyder nøglepersoner fra vores Ho Chi Minh City kontor at rejse til vores kontor i København, hvor de kunne forbedre deres færdigheder, her vil de få træning af eksperter som bl.a. tæller vores CEO Martin Moos. Meningen med programmet er at fremme overførslen af viden og færdigheder fra Danmark til vores kontorer i Vietnam. For at iværksætte programmet i 2015 blev Miss Ha, en supervisor, sendt til København til denne træning, før hun efterfølgende rejste tilbage for at træne personalet i Ho Chi Minh City.