Regler & Betingelser
Copyright
Denne hjemmeside ejes og drives af The Color Club. Indholdet på denne side hører under forskellige juridiske rettigheder, der alle er relateret til intellektuel ejendomsret og beskyttelse af data. Alle billeder, illustrationer, logoer, tekster, layouts osv. ejes af The Color Club/eller personer der repræsenteres af The Color Club, og kan ikke på nogen måde, eller i nogen udgave eller form, anvendes, kopieres, offentliggøres, eller gøres offentlige gennem noget medie eller på anden vis, medmindre der er indgået en skriftlig aftale mellem The Color Club og den licenserede, før dette anvendes. Vi er ikke ansvarlige for indhold på andre hjemmesider, der linkes til eller fra denne side.En overtrædelse af disse rettigheder, vil betyde at overtræderen skal kompensere The Color Club/eller rettighedsholderen som repræsenteres af The Color Club for alle skader, tab og omkostninger, der måtte kunne opstå som følge af denne overtrædelse.
Disclaimer
The Color Club controller jævnligt, opdaterer og – hvis der er behov for det – redigerer fejlagtig information på denne side. Der kan dog opstå fejl.
 

Jobmuligheder hos The Color Club

The Color Club er en arbejdsgiver der giver lige muligheder til alle, med en politik der ansætter personale på grundlag af kvalifikationer, vi er også kraftigt imod kønsdiskriminering på arbejdspladsen. Vi har fremragende resultater med at skabe muligheder for kvinder, såvel som mennesker der oftest fejlagtigt ses som værende fysisk handicappede. I øjeblikket er 55 % af vores medarbejdere kvinder, herunder mange ledere på vores teams; alle, er respekteret i hele virksomheden for deres flid, organisation og disciplineret tilgang til deres arbejde.

Vi har også aktivt tilskyndet ansøgninger, og ansat potentielle medarbejdere fra grupper med fysiske handicap, såvel som med socialt eller økonomisk dårligt stillede baggrund. Vi er meget stolte af vores rekord for beskæftigelsen for grupper, der ofte ses som værende ude af stand til at arbejde, samt dem der ikke har adgang til kontakter inden for mediebranchen på grund af deres sociale baggrund. Når du besøger vores kontorer, kan du se hvad vi mener.