Regler & Betingelser
Copyright
Denne hjemmeside ejes og drives af The Color Club. Indholdet på denne side hører under forskellige juridiske rettigheder, der alle er relateret til intellektuel ejendomsret og beskyttelse af data. Alle billeder, illustrationer, logoer, tekster, layouts osv. ejes af The Color Club/eller personer der repræsenteres af The Color Club, og kan ikke på nogen måde, eller i nogen udgave eller form, anvendes, kopieres, offentliggøres, eller gøres offentlige gennem noget medie eller på anden vis, medmindre der er indgået en skriftlig aftale mellem The Color Club og den licenserede, før dette anvendes. Vi er ikke ansvarlige for indhold på andre hjemmesider, der linkes til eller fra denne side.En overtrædelse af disse rettigheder, vil betyde at overtræderen skal kompensere The Color Club/eller rettighedsholderen som repræsenteres af The Color Club for alle skader, tab og omkostninger, der måtte kunne opstå som følge af denne overtrædelse.
Disclaimer
The Color Club controller jævnligt, opdaterer og – hvis der er behov for det – redigerer fejlagtig information på denne side. Der kan dog opstå fejl.
 

Menneskerettigheder

The Color Club’s kerneværdier er mennesker, passion og respekt. Vi er en arbejdsgiver der giver lige muligheder til alle, og er en meritokratisk organisation, der fokuserer på at udvikle mulighederne for vores personale, og fremme vores etos inden for de samfund vi betjener. Vi støtter kraftigt al lovgivning rettet mod udvikling og forbedring af menneskerettighederne.

Karriereudvikling hos The Color Club

Hos The Color Club, tror vi, at indlæring er konstant, uden dette ville enhver organisation ikke være bæredygtig. Derfor har vi udviklet et program for kontinuerlig indlæring for vores medarbejdere, der dækker en lang række beslægtede discipliner. For at sørge for træning der er relevant for behovene hos bestemte personer, vurderer vi jævnligt vores medarbejdere, og kommer med anbefalinger, i henhold til deres specifikke behov.

Træning foregår internt, af eksperter fra hele verden:

IMG_9768bw_R

Ud over at levere intern træning, tilbyder vi en ekstern online indlæringskilde: Lynda.com. Lynda.com er en online uddannelsesvirksomhed, der tilbyder tusindvis af videokurser med kompetencer inden for software, kreativitet og erhvervslivet. Virksomheden producerer video tutorials, hvor der undervises af eksperter i branchen. Med det formål at give konstant adgang til nye færdigheder og viden, har vi købt en bred vifte af kurser, inden for emner som: Projektledelse, Marketing, Grafisk design, Human Resources og Digital Imaging.