Regler & Betingelser
Copyright
Denne hjemmeside ejes og drives af The Color Club. Indholdet på denne side hører under forskellige juridiske rettigheder, der alle er relateret til intellektuel ejendomsret og beskyttelse af data. Alle billeder, illustrationer, logoer, tekster, layouts osv. ejes af The Color Club/eller personer der repræsenteres af The Color Club, og kan ikke på nogen måde, eller i nogen udgave eller form, anvendes, kopieres, offentliggøres, eller gøres offentlige gennem noget medie eller på anden vis, medmindre der er indgået en skriftlig aftale mellem The Color Club og den licenserede, før dette anvendes. Vi er ikke ansvarlige for indhold på andre hjemmesider, der linkes til eller fra denne side.En overtrædelse af disse rettigheder, vil betyde at overtræderen skal kompensere The Color Club/eller rettighedsholderen som repræsenteres af The Color Club for alle skader, tab og omkostninger, der måtte kunne opstå som følge af denne overtrædelse.
Disclaimer
The Color Club controller jævnligt, opdaterer og – hvis der er behov for det – redigerer fejlagtig information på denne side. Der kan dog opstå fejl.
 

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Hos The Color Club er sikkerhed og velfærd for vores medarbejdere vores første prioritet, og vi mener at et glad og sundt personale er et mere effektivt personale. Vi går derfor det ekstra stykke for at sikre, at alle vores medarbejdere får en omfattende uddannelse og instruktion i forhold til alle de relevante spørgsmål, der påvirker den daglige drift i vores virksomhed, samt vigtige spørgsmål som det Vietnamesiske samfund står over for i dag.

De sundheds- og sikkerhedsinitiativer, som vi har foretaget til dato omfatter:
Brandslukningstræning; hvorved alle vores medarbejdere er udstyret med de grundlæggende færdigheder, der kræves til både at bekæmpe og flygte fra brande, der kan opstå på kontoret.

Førstehjælpsfærdigheder; for at forberede vores medarbejdere på katastrofer og andre situationer der kan opstå på jobbet, og som kræver grundlæggende medicinsk viden.

HIV kendskab; vi har inviteret talere fra store AIDS forebyggende organisationer til at uddanne vores medarbejdere om en tilstand, der i øjeblikket er et stort problem, og som påvirker hele Sydøstasien