Regler & Betingelser
Copyright
Denne hjemmeside ejes og drives af The Color Club. Indholdet på denne side hører under forskellige juridiske rettigheder, der alle er relateret til intellektuel ejendomsret og beskyttelse af data. Alle billeder, illustrationer, logoer, tekster, layouts osv. ejes af The Color Club/eller personer der repræsenteres af The Color Club, og kan ikke på nogen måde, eller i nogen udgave eller form, anvendes, kopieres, offentliggøres, eller gøres offentlige gennem noget medie eller på anden vis, medmindre der er indgået en skriftlig aftale mellem The Color Club og den licenserede, før dette anvendes. Vi er ikke ansvarlige for indhold på andre hjemmesider, der linkes til eller fra denne side.En overtrædelse af disse rettigheder, vil betyde at overtræderen skal kompensere The Color Club/eller rettighedsholderen som repræsenteres af The Color Club for alle skader, tab og omkostninger, der måtte kunne opstå som følge af denne overtrædelse.
Disclaimer
The Color Club controller jævnligt, opdaterer og – hvis der er behov for det – redigerer fejlagtig information på denne side. Der kan dog opstå fejl.
 

The Color Club’s engelsk klasse

I den globale økonomi, er det nu fast etableret, at det fremherskende sprog hos erhvervslivet er engelsk; og som en kommunikationsvirksomhed baseret i Vietnam, der betjener en bred vifte af internationale kunder, er det afgørende at vores medarbejdere er i stand til at kommunikere flydende. Medarbejderens manglende evne til at kommunikere med vores kunder på engelsk, er en grundlæggende risiko for vores forretning. Med dette i tankerne, har vi proaktivt tilskyndet alle vores medarbejdere at forbedre deres engelske sprogfærdigheder, og har som tidligere nævnt, lettet dette ved at levere professionel engelsk sprogtræning in house. Vi har ansat lærere med specifik erfaring i forretningsengelsk, og især medie engelsk, som kommer på vores kontorer for at undervise. Vores medarbejdere modtager derefter engelsk træning, i henhold til deres niveau og opfordres også til selv at lære så meget som muligt. Vi er meget stolte af at kunne sige, at mange af vores medarbejdere, både tidligere og nuværende, har draget fordel af vores træning, i en færdighed, som vi anser for at være uundværlige i den moderne forretningsverden.