Regler & Betingelser
Copyright
Denne hjemmeside ejes og drives af The Color Club. Indholdet på denne side hører under forskellige juridiske rettigheder, der alle er relateret til intellektuel ejendomsret og beskyttelse af data. Alle billeder, illustrationer, logoer, tekster, layouts osv. ejes af The Color Club/eller personer der repræsenteres af The Color Club, og kan ikke på nogen måde, eller i nogen udgave eller form, anvendes, kopieres, offentliggøres, eller gøres offentlige gennem noget medie eller på anden vis, medmindre der er indgået en skriftlig aftale mellem The Color Club og den licenserede, før dette anvendes. Vi er ikke ansvarlige for indhold på andre hjemmesider, der linkes til eller fra denne side.En overtrædelse af disse rettigheder, vil betyde at overtræderen skal kompensere The Color Club/eller rettighedsholderen som repræsenteres af The Color Club for alle skader, tab og omkostninger, der måtte kunne opstå som følge af denne overtrædelse.
Disclaimer
The Color Club controller jævnligt, opdaterer og – hvis der er behov for det – redigerer fejlagtig information på denne side. Der kan dog opstå fejl.

Mediebank

Alle data tilgængeligt samtidigt for alle
Vi bygger den løsning, du har brug for, så du kan tilføje nye funktioner og sub-systemer, ved blot at anvende et par klik med musen. Du opnår en effektiv online portal ved at sammenkæde et ubegrænset antal moduler. Kunder, forhandlere, datterselskaber, leverandører, mærker, materialer, billeder, videoer, osv. kan alle blive en del af systemet, så det understøtter netop din måde at arbejde på. Adgangsrettigheder sikrer en kontrolleret adgang for eksterne kunder og leverandører. Vores system er både Brand management og Digital Asset Management (DAM), og alt er 100% webbaseret

Detailstyring

Webbaseret briefing system
Vores retailsystem er værktøjet til håndtering af planlægningen og gennemførelsen af detailhandel kataloger i samarbejde med indkøbsafdelingen, marketingafdeling og helt til den færdige produktion. Blandt de mange funktionaliteter, indeholder det, et briefing system, AdBuilder, Digital Asset Management (DAM), salgsledelse, PR-moduler, medieplanlægning og meget mere. Briefingsystemrt giver mulighed for at udveksle data med ERP-systemer og andre billeddatabaser.

Vil du vide mere? Send os en mail

filter nustil filter

Der var ikke match til din søgning